Wetenschap

Op Het Lyceum Rotterdam krijgt iedere leerling die de richting wetenschap kiest, 
naast alle gewone vakken, elke week zeven lesuren in natuurwetenschappelijke vakken. Je mag werken in een creative lab en achter de computer producten ontwerpen. Alle speciale werkplaatsen voor deze lessen
zijn op Het Lyceum Rotterdam aanwezig, waaronder laboratoria, ateliers en digitale studio’s.

Op Het Lyceum Rotterdam leer je probleemoplossend en vernieuwend te denken. Zo word je bij ons op school perfect voorbereid op het hbo of de universiteit.